Ušľachtilý kov

Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Bol používaný pre výrobu dekoratívnych predmetov, šperkov a ako menová záruka. V zemskej kôre je veľmi vzácnym prvkom. V súčasnosti sú ryžovateľné ložiská zlata už prakticky vyčerpané. Ťažia sa preto ložiská, kde je zlato veľmi jemne rozptýlené v hornine, z ktorej sa získava hydrometalurgicky. Proces spočíva v jemnom namletí horniny, ktorá sa potom lúhuje pridaním kyseliny dusičnej. Z roztoku sa potom zlato získava redukciou.

 

Zlato sa používa najmä na výrobu šperkov vo forme zliatin so striebrom, meďou, zinkom, paládiom a niklom. Prímesi paládia a niklu sfarbujú vzniknutú zliatinu, čím vzniká v súčasnosti veľmi moderné biele zlato. Pretože rýdze zlato je príliš mäkké a šperky z neho zhotovené sa nehodia pre praktické použitie, používajú sa klenotnícke zliatiny. Obsah zlata v klenotníckych zliatinách známy ako rýdzosť sa vyjadruje v karátoch. U nás najbežnejšie 14 - karátové zlato predstavuje zmes, v ktorej sa nachádza 14 dielov rýdzeho zlata na 24 dielov zliatiny (583/1000). Výroba a dovoz zlatých šperkov podlieha puncovému zákonu. Šperky a produkty, ako nové, tak i staré, určené k predaju sú označené puncom. Punc je rozdielny pre každú rýdzosť zvlášť. Jednou z najlepších vlastností zlata je jeho kujnosť, vďaka ktorej z 1 g tohto kovu možno vyrobiť fóliu s plochou až 1 m².

 

Zlato rovnako ako iné drahé kovy je komoditou, s ktorou sa obchoduje na svetových burzách. Základná a najznámejšia je burza v Londýne, ktorá priebežne zverejňuje výsledky obchodovania, tzv. Lodnon FIX a London SPOT. Svetová cena zlata je potom udávaná v dolároch za trojskú uncu (USD/oz), čo je stará hmotnostná jednotka s hmotnosťou 31,103 g. Zlato a mince z neho razené boli po tisícročia rozšíreným platidlom. Najznámejšou a najrozšírenejšou zlatou mincou bol dukát rozšírený po celej Európe v kráľovstvách a cisárstvach, ale pre svoju obľúbenosť sa razil a razí ďalej nielen na Slovensku, v Čechách, ale aj Rakúsku a v ďalších krajinách dodnes. Prvé najznámejšie zlaté mince na našom území sú zlaté keltské mince.

 

Zlato je finančné poistenie. Ako história mnohokrát ukázala, je najlepšou ochranou pred finančnou katastrofou. V prípade astronomickej inflácie, ochromujúcej deflácie, či dokonca pri rozpade finančného trhu, poskytuje zlato bezpečie a istotu. Ako ukázali mnohé pády menových systémov, tí, ktorí vlastnili zlato, nezostali bez prostriedkov. Ku zlatu sa ľudia uchyľujú tradične a inštinktívne.


História šperku

V súčasnosti šperky plnia najmä dekoračnú funkciu. V minulosti však tomu tak nebolo. Mali funkciu platidla, používali sa aj ako rôzne spony alebo pracky. Neskôr ich funkčná stránka ustúpila do úzadia a šperky sa začali vnímať čoraz viac ako ozdobné predmety. Šperky sa taktiež stali symbolom spoločenského postavenia ich nositeľa. Niektoré kultúry im pripisovali ochranné schopnosti. Najstaršie nálezy prevŕtaných mušlí, ktoré slúžili ako šperky, sú asi 100 tisíc rokov staré.

 

Veľký rozmach šperkárstva nastal v bohatých mestách neskoršieho stredoveku a renesancie, ako je vidno aj na dobových portrétoch zámožných ľudí. V meštianskych rodinách sa šperky dedili po generáciách a tvorili rodinné bohatstvo. Počas 19. storočia popri jeho funkčnej a dekoračnej stránke sa začal šperk chápať aj ako umelecké dielo. Remeselné šperkárstvo dosiahlo technický vrchol. Medzi najznámejších tvorcov umeleckých šperkov tej doby patria francúzski umelci Carl Peter Fabergé a René Lalique. Zároveň mu začala konkurovať strojová výroba, lacná lisovaná a hromadne odlievaná bižutéria z obecných kovov so sklíčkami namiesto drahokamov. V 20. storočí sa šperkárstvo stáva umeleckým remeslom, zároveň ale stále viac podlieha premenám módy a využíva nové technológie.