Obchodné podmienky

Zmluvný vzťah medzi kupujúcim (podľa údajov vyplnených v objednávke) a predávajúcim (Tomáš Adamovic PROGOLD) vzniká prijatím zálohovej platby na účet firmy Tomáš Adamovic PROGOLD a odoslaním e-mailu o tejto skutočnosti kupujúcemu. E-mailom potvrdzujúcim vloženie objednávky do databázy (prvý e-mail) nevzniká zo strany predávajúceho akákoľvek povinnosť voči kupujúcemu.

Kupujúci je povinný uviesť v objednávke všetky údaje pravdivo. Zle alebo neúplne zadané informácie kupujúcim nemôžu byť neskôr uznané ako dôvod na reklamáciu. Preto je dôležité dôkladné zmeranie a zadanie veľkosti prstov. Neskoršími úpravami prsteňov môžu vzniknúť komplikácie predovšetkým s usadením kameňov, komplikácie s povrchovou úpravou a pod. U niektorých modelov, predovšetkým u tých s kameňmi osadenými okolo celého obvodu prsteňa, nie je možná akákoľvek úprava veľkosti prsteňa.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný výrobok presne podľa popisu na webovej stránke www.hlbcollection.sk a podľa objednávky vyplnenej kupujúcim. Šperky sú označené puncom Puncového úradu SR podľa Zákona č.10/2004 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. Ku všetkým šperkom osadeným diamantmi (briliantmi) dostane kupujúci certifikát o pravosti a kvalite kameňa (vydáva dodávateľ), v ktorom je uvedený rozmer kameňov v mm, váha v karátoch (ct), kvalita a farba diamantu.

Objednaný tovar dostane kupujúci vždy v krabičke a s daňovým dokladom (pokladničným blokom) na celkovú sumu objednaného tovaru.

 

Dodacia lehota

 

Bežná dodacia lehota na všetok tovar je 14 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na ojedinelé, minimálne predĺženie dodacej lehoty z dôvodu svadobných veľtrhov, obdobia zliav, atď.). O tejto skutočnosti kupujúceho vopred informujeme. Je v našom záujme dodať vám tovar v čo najkratšom čase od zadania objednávky.

 

Reklamácia a záruka

 

Na všetky šperky značky HLB collection zakúpené či už prostredníctvom webovej stránky alebo v kamenných predajniach obchodných partnerov je záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a preukázateľné výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie (zdeformovanie), poškodenie povrchovej úpravy (poškriabanie) vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania šperku (hrubým zaobchádzaním). Záruka tiež zaniká pri akomkoľvek zásahu do výrobku treťou osobou. V prípade akéhokoľvek problému s výrobkami (požiadavka na zmenšenie, vyleštenie, obnovenie matovania a vôbec všetky úpravy), prosíme, aby ste navštívili niektorý z obchodov v zozname Predajnej siete, aby sme vám mohli plne ručiť za kvalitu týchto výrobkov.


Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@hlbcollection.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Tieto dáta sú chránené a nikdy nebudú poskytnuté tretej osobe.

Ďakujeme.